Chia sẻ:

Hợp tác xã xoài Tứ quý Thạnh Bắc: Quyết tâm giữ vững thương hiệu

Kinh tế 25-04-2018
Sau hơn 3 năm hoạt động với quyết tâm, nỗ lực, cùng với sự hỗ trợ tích cực của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đến nay Hợp tác xã xoài Tứ quý Thạnh Bắc ngày càng phát triển, đạt năng suất khá và dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường trong nước.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI