Chia sẻ:

Huyện Châu Thành: Khảo sát tiềm năng du lịch trên sông Vàm Cỏ Đông

Kinh tế 30-11-2018
Chuyến khảo sát là cơ sở để huyện Châu Thành lập kế hoạch nhằm khai thác những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch sinh thái dựa vào tuyến sông Vàm Cỏ Đông và rừng Hòa Hội kết hợp hình thành các điểm dừng chân cho khách du lịch...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI