Chia sẻ:

Khánh thành đường “Người cao tuổi” ở ấp Xóm Đồng

Xã hội 29-09-2018
Tuyến đường có chiều dài 250 mét, ngang 5 mét được nâng cấp nền hạ và trải đá xanh 1x2.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI