Chia sẻ:

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời sự 07-12-2017
Theo nội dung kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết định phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI