Chia sẻ:

Khởi công Dự án thủy lợi phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

Kinh tế 30-04-2018
Công trình khi hoàn thành sẽ đưa nước về phục vụ tưới tiêu cho gần 17.000 ha đất nông nghiệp và cấp nước cho sản xuất công nghiệp, chăn nuôi, sinh hoạt cho người dân thuộc 2 huyện biên giới Châu Thành và Bến Cầu của tỉnh Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI