Chia sẻ:

Khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng

Kinh tế 11-11-2017
Đến nay, Nguyễn Văn Năm đã trở thành ông chủ nhỏ tại khu trại nuôi ba ba thương phẩm với hơn 4.000 con, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI