Chia sẻ:

Khởi nghiệp từ niềm đam mê chim Yến

Kinh tế 09-11-2017
Những sản phẩm yến tại cơ sở Yến Loan đều được các công nhân ở đây chế biến bằng thủ công, rất tỉ mỉ, bảo đảm vệ sinh và thành phần dinh dưỡng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI