Chia sẻ:

Khối thi đua Hội quần chúng tổng kết hoạt động năm 2017

Xã hội 11-03-2018
Năm 2017, 5 đơn vị thành viên trong khối đều được xếp loại A, trong đó Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được xếp hạng nhất.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI