Chia sẻ:

Kiếm thêm thu nhập nhờ nghề bán lá tre

Kinh tế 19-06-2018
Trung bình, mỗi lao động hái lá tre có thể kiếm được từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày, giúp tăng thêm nguồn thu nhập.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI