Chia sẻ:

Lãnh đạo tỉnh chúc tết, tặng quà các đơn vị xã hội, từ thiện

Xã hội 08-02-2018
Tại mỗi đơn vị, đoàn trao tặng phần quà tết kèm tiền mặt trị giá 5 triệu đồng. Riêng Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khiếm thị, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI