Chia sẻ:

Lãnh đạo tỉnh: Họp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10

Kinh tế 15-10-2018

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân mong muốn, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI