Chia sẻ:

Liên hoan các Chi đoàn mạnh Thành phố Tây Ninh năm 2018

Xã hội 10-07-2018
Sau 3 phần thi, Ban Tổ chức chọn ra 3 đội có điểm cao nhất tham gia phần thi chung kết “Xử lý tình huống”.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI