Chia sẻ:

Lớp học tình nguyện tại thành phố Tây Ninh tròn 20 tuổi

Xã hội 02-08-2018
Từ 7 học trò ban đầu, đến nay, qua 20 năm, số học sinh đang theo học đang là 163. Không chỉ là các em ở trong thành phố Tây Ninh mà còn có nhiều học sinh đến từ huyện Châu Thành, Hòa Thành, Dương Minh Châu cũng tham gia lớp học ở đây.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI