Chia sẻ:

Mãng cầu ông Chiêu

Kinh tế 12-11-2017
Theo lời các lão nông ở Tây Ninh, so với sản phẩm ở nhiều tỉnh thành khác thì mãng cầu Tây Ninh có đặc điểm trái tròn, to, màu xanh ngọc, thịt ngọt và dẽo, không mềm, bở, được nhiều người yêu thích.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI