Chia sẻ:

Mang dòng nước ngọt đến vùng biên

Xã hội 06-02-2019

Chương trình “Nước ngọt vùng biên” tại ấp Bến Cầu, xã Biên Giới được khởi công xây dựng ngày 25.10.2018, với nguồn kinh phí khoảng 500 triệu đồng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI