Chia sẻ:

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành tòa án

Chính trị 23-07-2018

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TAND tỉnh Tây Ninh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng như: Sớm khắc phục tình trạng thiếu thẩm phán trong hoạt động xét xử; tiếp tục xây dựng, triển khai các đề án về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI