Chia sẻ:

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân khu công nghiệp- Cần có sự quan tâm đồng bộ

Xã hội 04-11-2017
Các anh chị em công nhân thiết tha mong muốn có một sân chơi bổ ích, có được những khu vui chơi, giải trí tập trung, mang tính cộng đồng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI