Chia sẻ:

“Ngầm hóa” cáp thông tin, lưới điện đường 30.4

Xã hội 03-05-2019

Công trình đưa vào sử dụng sẽ mang nhiều nét mới cho tỉnh nhà, tạo bộ mặt mới và hiện đại cho đô thị.

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI