Chia sẻ:

Ngân hàng Liên Việt thực hiện tốt chính sách cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp

Kinh tế 03-12-2018
Theo kế hoạch năm 2018, Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Tây Ninh cho nông dân Tây Ninh vay 90 tỷ đồng, tính đến cuối tháng 11/2018, ngân hàng này đã giải ngân trên 67 tỷ đồng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI