Chia sẻ:

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xã hội 04-10-2018

Các già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc…

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI