Chia sẻ:

Người dân xã Phước Ninh vui mừng vì có thêm chiếc cầu mới

Xã hội 14-11-2018
Nhiều năm nay, người dân khu vực này phải qua lại trên kênh bằng những chiếc cầu tạm đơn sơ, tự chế, hoặc đi xuyên qua rừng lịch sử Phước Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI