Chia sẻ:

Những con đường từ sức dân ở Tân Thành

Xã hội 07-07-2018
Đến Tân Thành hôm nay, đi trên những con đường phẳng phiu được làm nên từ sức dân, chúng ta dễ cảm nhận một diện mạo “nông thôn mới” được hình thành từ niềm tin và sức mạnh của cộng đồng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI