Chia sẻ:

“Nông trại trải nghiệm” của các em nhỏ tại Tây Ninh

Xã hội 04-02-2019
Đây là nông trại đầu tiên kết hợp giữa nông trại và chương trình giáo dục, mang đến những trải nghiệm, khám phá tự nhiên dành cho các em nhỏ tại Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI