Chia sẻ:

Ông Nguyễn Hữu Dũng-Phó chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chính trị 28-06-2019
Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh Tây Ninh đạt được nhiều kết quả tích cực, luôn được sự quan tâm hướng dẫn, kiểm tra sâu sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI