Chia sẻ:

Phát biểu chỉ đạo ông Phạm Viết Thanh-Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Chính trị 28-06-2019
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI