Chia sẻ:

Phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc

Xã hội 25-05-2017
Việc phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tại Thành phố Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI