Chia sẻ:

Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Kinh tế 12-09-2018
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1099 ngày 5.9.2018, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI