Chia sẻ:

Ra mắt Quỹ hỗ trợ Khởi nghiệp thành phố Tây Ninh

Kinh tế 29-12-2017
Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp được khởi xướng và sáng lập bởi UBND thành phố Tây Ninh, Hội đồng quản lý Quỹ có 11 thành viên, gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 7 thành viên hội đồng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI