Chia sẻ:

Sản xuất lúa sạch trên cánh đồng mẫu lớn

Kinh tế 04-06-2017
So với các tỉnh khác, mô hình hoạt động này không mới, nhưng đây là tâm huyết của các thành viên HTX trong việc đưa khoa học kỹ thuật vào phục vụ ngành nông nghiệp tỉnh nhà.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI