Chia sẻ:

Tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới

Pháp luật 31-03-2018
Tiếp tục cũng cố các hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, cũng như các hoạt động hợp tác giữa các lực lượng kiểm soát trênkhu vực biên giới.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI