Chia sẻ:

Tây Ninh: Chủ động phòng, chống cháy rừng trong mùa khô

Xã hội 10-03-2019

Ngay từ đầu mùa khô, Ban quản lý rừng đã lên phương án phòng, chống cháy, bố trí thêm phương tiện, nhân viên trực 24/24...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI