Chia sẻ:

Tây Ninh: Hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2018

Xã hội 04-10-2018
Phát biểu tại lễ phát động, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến nhấn mạnh, với chủ đề của chiến dịch năm 2018 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI