Chia sẻ:

Tây Ninh: Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968

Xã hội 02-02-2018
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã phá tan chiến lược Chiến tranh Cục bộ của Mỹ, buộc chúng phải rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam và chấp nhận thương lượng để kết thúc chiến tranh Việt Nam trong danh dự.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI