Chia sẻ:

Tây Ninh mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6

Xã hội 06-06-2018

Ông Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh nêu rõ chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2018 là “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen cuộc sống hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiểm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và sức khỏe của con người.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI