Chia sẻ:

Tây Ninh (Việt Nam)– Kampong Cham (Campuchia): Ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 - 2022

Chính trị 31-10-2018

Tại hội nghị, hai bên thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác trên 4 lĩnh vực, như: hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư; hợp tác trên lĩnh vực nông lâm- ngư nghiệp; lĩnh vực y tế, giáo dục -đào tạo, văn hóa- xã hội, môi trường; công tác phối hợp giữ gìn anh ninh trật tự xã hội và hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia….

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI