Chia sẻ:

Thành phố Tây Ninh làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Pháp luật 07-03-2018
Sau hội nghị bình cử, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường tiến hành công khai đầy đủ các loại danh sách theo quy định tại trụ sở UBND xã, phường và khu phố, ấp để nhân dân biết.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI