Chia sẻ:

Thái Bình nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Kinh tế 18-09-2018
Qua 7 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Thái Bình đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 7 năm qua xã đã nỗ lực, huy động các nguồn lực được 227 tỷ 800 triệu đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các tiêu chí.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI