Chia sẻ:

Thăm vườn chanh dây của lính

Kinh tế 18-03-2018
Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, vườn chanh dây của Huyện đội Tân Châu là một trong số ít vườn chanh của tỉnh cho năng suất cao và được thị trường tiêu thụ mạnh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI