Chia sẻ:

Thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 124 Huỳnh Anh

Kinh tế 12-09-2018
Hợp tác xã 124 Huỳnh Anh có 17 thành viên, do bà Lâm Thị Huỳnh Anh, 56 tuổi, ngụ ấp Khởi Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI