Chia sẻ:

Thành lập HTX Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Gò Dầu

Kinh tế 10-07-2018
Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên, ông Dương Văn Lâm được bầu làm Chủ tịch và ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm Giám đốc Hợp tác xã.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI