Chia sẻ:

Thanh niên Thành phố Tây Ninh thăm, chúc tết các chốt dân quân biên giới

Pháp luật 18-01-2018

Đoàn đã đến thăm, chúc tết các chốt dân quân Thành Nam, Thành Tân (xã Thành Long) và Bố Lớn (xã Hòa Hội) đóng trên địa bàn huyện Châu Thành.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI