Chia sẻ:

Thành phố Tây Ninh tổ chức Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”

Kinh tế 29-09-2018
Hiện nay tại các điểm bưu điện xã, phường trên địa bàn Thành phố đều có bán các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao nhằm quảng bá các sản phẩm hàng hóa Việt, góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức và thói quen sử dụng hàng Việt của người dân địa phương.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI