Chia sẻ:

Thanh Phước thay da đổi thịt nhờ nông thôn mới

Kinh tế 30-08-2018
Việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở Thanh Phước có thể nói là một công tác khó, nhưng với sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị, xã nông thôn mới Thanh Phước đang từng ngày thay da đổi thịt, mang lại cho người dân một cuộc sống mới với nhiều niềm vui mới.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI