Chia sẻ:

Thương lắm Tân Thanh

Xã hội 06-02-2019

Thiếu điện, nước sinh hoạt, thiếu sóng điện thoại, đường đi khó khăn… những điều này khiến Chốt biên phòng Tân Thanh (Điểm cảnh giới Tân Thanh, thuộc Đồn Biên phòng Tân Phú, huyện Tân Biên) gần như biệt lập với xã hội thời 4.0 hiện nay.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI