Chia sẻ:

Thường trực HĐND tỉnh họp báo thông báo chương trình kỳ họp thứ 10

Chính trị 01-12-2018
Dự kiến kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra từ ngày 10-12/12/2018.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI