Chia sẻ:

Tiết kiệm điện để giảm chi phí

Xã hội 08-05-2019

Tiền điện tăng đột biến, đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu của các hộ dân, doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy đòi hỏi người dân, doanh nghiệp phải tìm giải pháp để tiết kiệm chi phí của mình.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI