Chia sẻ:

Tiêu hủy 4 ha mì bị bệnh khảm lá tại thị trấn Châu Thành

Kinh tế 10-08-2017
Diện tích mì bị bệnh khảm lá này ở giai đoạn hơn 4 tháng tuổi, có tỷ lệ nhiễm bệnh 70%. Toàn bộ số diện tích mì bị nhiễm bệnh được tiêu hủy bằng cách cày vùi.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI