Chia sẻ:

Tỉnh đoàn Tây Ninh khánh thành cụm trò chơi thiếu nhi tại xã Thạnh Bắc

Xã hội 23-09-2018
Tổng kinh phí thực hiện công trình là 60 triệu đồng, trong đó Tỉnh đoàn vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do Huyện đoàn Tân Biên cùng chính quyền địa phương vận động đóng góp.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI