Chia sẻ:

Tỉnh Đoàn Tây Ninh: Khởi động Chiến dịch tình nguyện Xuân Biên giới năm 2018

Xã hội 22-01-2018

Xuân Biên giới là một trong những chiến dịch tình nguyện được Tuổi trẻ Tây Ninh duy trì qua các năm, vào mỗi dịp Xuân về Tết đến.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI