Chia sẻ:

Tỉnh uỷ Tây Ninh: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Thời sự 30-01-2018
Tỉnh uỷ Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI